Algemeen

Verwerkings- en onderhoudsadviezen voor bestratingen en terrassen

Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt. Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg belangrijke factor. Hierbij geven wij U enige tips zodat uw terras, oprit of tuinpad er schitterend uit komt te zien.

Indien U na het doorlezen van deze tips toch nog vragen mocht hebben of gewoon aanvullende informatie wenst, kunt U altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Een goede fundering is de basis van elk project

De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Toch willen wij U graag enkele basisregels meegeven. Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn.

De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een onderlaag die bestaat uit grove steenslag of gebroken puin in de maat 20/32 mm (al dan niet zand/cement gebonden), en een afwerklaag die bestaat uit grof zand of in voorkomend geval met cement gestabiliseerd zand of mortel. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen.

Daar waar de ondergrond slechts zeer weinig draagkrachtig is, en in die gevallen waar men twijfelt over de draagkracht van de bestaande ondergrond, adviseren wij het gebruik van een geotextiel. Dit kunststof doek moet worden geplaatst onder de funderingsmaterialen, zodat de druk gelijkmatiger wordt verdeeld. Bovendien zorgt een geotextiel ervoor dat de funderingsmaterialen goed gescheiden blijven van de bestaande ondergrond.

Een andere basisregel bij funderingen bepaalt dat dunne afwerkingproducten (bijv. tegels van 1 à 2 cm dik) een erg stevige fundering vragen, vaak zelfs een massieve betonnen plaat. In dit geval zullen de tegels vaak worden geplaatst in de specie.

Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Dikke bestratingstenen bijvoorbeeld, kunnen worden geplaatst op een fundering van enkel goed verdicht grof zand.

Tenslotte geldt als basisregel ook, dat de verwachte belasting (druk) de dikte van de fundering bepaalt. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het tuinpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers.

De prachtige variatie van kleuren en structuren is eigen aan natuursteen

Natuursteen is uniek in zijn kleurnuancering en structuur. Geen twee stenen zijn hetzelfde. Daarom dienen alle tegels, bestratingmaterialen en andere natuursteenproducten vóór verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze manier wordt de meest harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen van het gebruikte materiaal verkregen.

Dilatatievoegen en afwatering

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m2 of de lengte meer dan 5 m1 bedraagt, dient een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering (zandbed) en de legmortel. Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingsvoeg door het plaatsen van isolatie foam of een gelijkwaardig product. Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1 % (= 1 cm per m1) te worden gelegd om waterophoping op de vloer zo veel mogelijk tegen te gaan. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt.

De “opsluiting” van de tegels of bestratingmaterialen garandeert duurzaamheid

Elke tegel of bestratingmateriaal dient stevig te worden “opgesloten”. Bij natuursteen wordt vaak met een opsluitband gewerkt. De opsluitband moet hoger zijn dan de dikte van het afwerkproduct. Bij een bestratingsteen van 10 cm dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 15 cm. Vaak kiest men hier voor een hardstenen of granieten opsluitband. Naast opsluitbanden, wordt er met name bij bestratingen vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z’n kant geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1 à 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf.

Plaatsing

Natuursteentegels 2-4 cm verwerken op een waterdoorlatende zandlaag en voldoende verdichten. Afhankelijk van de grondsoort dient deze voldoende dik te zijn. Op deze laag kan men vervolgens bestraten met zeer licht gestabiliseerd zand (NADRUKKELIJK LICHT) of beter nog een splitlaag. Het zand moet vrij zijn van verontreinigingen zoals bijv. koolstof, de zogenaamde oerbolletjes, kalk, ijzer enz. Vraag dit na bij uw leverancier van zand. Dit is zeer belangrijk bij sterk zuigende steensoorten zoals graniet. Hierdoor kunnen namelijk vlekken van verontreinigingen vanuit de ondergrond ontstaan (roestvlekken enz.) De laagdikte van het gestabiliseerd zand moet circa 5-8 cm zijn. De stabilisatielaag bestaat uit 1 deel cement en 5 delen gewassen handvochtig zand. Wij adviseren het gebruik van trascement om zo kalkuitbloei tot een minimum te beperken.

Veel professionele tegelzetters zullen deze laag gebruiken als werklaag, waarbij de tegels uiteindelijk in een dunne specielaag worden geplaatst. Het direct plaatsen van de tegels in het zand/cement mengsel blijft echter ook mogelijk.

Bij bestratingmaterialen zoals gebakken klinkers en natuursteen worden de stenen tegen elkaar gelegd/bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als elastische brug tussen de stenen. Zonder deze voeg, bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bovendien kunnen mogelijke kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover het materiaal, hoe breder de voeg.

Invegen en voegen

Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0-2 mm tot 0-4 mm, split 1-3 mm tot 2-5 mm). Vul de voegen vóór het aftrillen van de bestrating. Na het aftrillen, zal een tweede vulling van de voegen noodzakelijk zijn. Let hierbij op dat de trilplaat van de trilmachine schoon is.

De voegen bij tegels kunnen worden gevuld met split of een voegmortel (zie verwerkingsadvies Voegmortel). Het aftrillen van tegels raden wij af.

Gepast onderhoud zorgt voor jarenlang plezier van uw natuursteen

Reinigen van de meeste basaltsoorten en kalkhoudende materialen

Na circa 2 á 3 dagen na de plaatsing reinigen met een zuurvrije reiniger, bijvoorbeeld Bio Krachtreiniger. De eerste 6-8 weken mag men het terras enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken.

Reinigen van Zandsteen, graniet, leisteen en kwartsiet

Na circa 2 á 3 dagen na de plaatsing reinigen met een zuurvrije reiniger, bijvoorbeeld Bio Krachtreiniger. Alhoewel deze niet-kalkhoudende natuursteensoorten zuurbestendig zijn, raden wij toch het gebruik van minder agressieve, zuurvrije aan, bijvoorbeeld Tegel en Steenreiniger. De eerste 6-8 weken mag men het terras enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken.

Bij ernstige vervuiling met cementresten kan een zuurhoudende reiniger of cementsluierverwijderaar toch noodzakelijk zijn.

Neem contact op met ons, indien u hierover vragen heeft.

Beschermen

Indien na 6-8 weken het terras volledig droog is kan men desgewenst een impregnering aanbrengen, Impregneer Neutraal of Impregneer Perfect. Wilt u geen impregnering, maar toch bescherming van uw terrasvloer, gebruik dan een natuurzeep zoals bijvoorbeeld Vloerfris. Vermijd in ieder geval overvloedig gebruik van producten. Bij zeer harde, niet poreuze materialen, dient u het impregneerproduct in een zeer dunne laag aan te brengen. Overvloedig gebruik van een impregneermiddel kan leiden tot streep- of vlekvorming. Alle natuurproducten hebben de neiging om te verbleken onder invloed van zonlicht. Vooral bij zwarte en donkergrijze materialen is dit verschijnsel opvallend te noemen. Een impregneermiddel zal dit natuurlijke proces vertragen, echter nooit helemaal tegengaan. Let er op dat de wateropname van een tegel of steen verminderd en daardoor een andere uitstraling heeft na bijvoorbeeld een regenbui.

Onderhoud

Het normale onderhoud kan gebeuren door af en toe te schrobben met een neutrale Vloerfris. Het voedende bestanddeel in deze natuurzeep (lijnolie) zal zorgen voor bescherming, terwijl de zeepbestanddelen voor het noodzakelijke schoonmaken zullen zorg dragen.

Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, en test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

Calamiteiten

Cementresten op de bestrating

Mocht het gebeuren dat er ondanks het zorgvuldig leggen van de bestrating toch nog cementresten op de tegels of stenen zijn achtergebleven, dan kan men dit met een zuurhoudende reiniger of cementsluierverwijderaar verwijderen. Bij niet kalkhoudende natuursteen en lichte vervuiling kan men hiervoor Tegel en Steenreiniger toepassen. Bij kalkhoudende natuursteen dient men dit te verwijderen met cementsluierverwijderaar Adexin ZE.

Cementresten op betonnen bestratingsmaterialen kan men in mindere mate verwijderen met Tegel en Steenreiniger en bij ernstiger vervuiling met Beton Krachtreiniger. Let er ten alle tijden op dat u een proefvlak aanlegt om te beoordelen of de reiniger geen gevolgschade veroorzaakt!

Kalkuitbloei

Op nieuwe betonnen bestratingsmaterialen is er na enige tijd kans op een witte uitslag aan de oppervlakte, dit is vrije kalk die vrijkomt tijdens het productieproces door de reactie van cement en water en noemt men kalkuitbloei. Meer hierover onder de kop WITTE UITSLAG.

Deze witte uitslag verdwijnt vanzelf door bevochtiging, verwering (zure regen) en zonlicht, maar mocht u deze kalkafzetting aan de oppervlakte toch willen verwijderen dan kunt u dit doen door Kalkuitbloeiverwijderaar te gebruiken. Let er op dat kalkuitbloeiverwijderaar zuren bevat die de kleur van uw bestrating aan kunnen tasten indien u dit middel niet voldoende verdund toepast ! Neem voor de juiste advisering en/of toepassing contact op met onze afdeling verkoop.

Verwerkingsadvies voor het leggen van Gecoate terrastegels

Een speciale transparante coating beschermt de tegels tegen vuil. Deze coating is bijzonder slijtvast en verhindert verkleuring van de tegel. Om lang te kunnen genieten van de gecoate terrastegels is informatie over opslag, verwerking en onderhoud uitermate belangrijk. Wij raden u aan om onze tips hierover in acht te nemen.

Opslag

In de originele verpakking zit tussen de ‘lagen’ van de gecoate terrastegels een koord om beschadigingen te voorkomen en te zorgen voor een goede luchtcirculatie tussen de tegels. De gecoate terrastegels mogen bij transport, opslag en verleggen nooit onbeschermd op elkaar gelegd worden.

Het onbeschermd op elkaar leggen en/of stapelen veroorzaakt krassen en andere beschadigingen. Tevens kan door contact tussen de coating en het beton van de bovenliggende tegel condenswater vrijkomen. Deze condens kan, bij langer contact met de coating, een afbijtend effect hebben.

Wanneer u tegels overhoudt, geldt voor deze restanten dat ze droog en met toereikende luchtcirculatie opgeslagen moeten worden.

Tips

 • Vóór het leggen de tegels op een droge plaats opslaan
 • De verpakking pas vlak voor het leggen verwijderen
 • Bij langere pauzes de tegels met afdekfolie afdekken
 • Het koord uit de pallets gebruiken om bij het stapelen tussen de tegels te leggen
 • Pallets niet op elkaar stapelen.

Leggen en voegen van gecoate terrastegels

Let op dat bij het verwerken van de tegels pallets gebruikt worden met dezelfde productiedatum.

Controleer vóór het leggen of de geleverde tegels de tegels van uw keuze zijn, het aantal correct is en of de kwaliteit in orde is. Schade aan de tegels die vóór het leggen goed zichtbaar is (bijvoorbeeld scheuren, kleurverschil of breuk) kan na het leggen niet meer verhaald worden.

Wij raden u aan om de gecoate terrastegels te verleggen op een ‘splitbed’ en de voegen open te laten of met schone, droge kwartszand/zilverzand (met korrelgrootte 0-1mm) in te vegen. Hiervoor gebruikt u een grote bezem waarmee u het zand voorzichtig in de voegen veegt, de voegen hierbij niet tot bovenaan vullen met zand. Vervolgens de tegels met een zachte bezem schoonvegen zodat er geen zand op de tegels blijft liggen. De tegels mogen niet afgetrild worden, maar dienen met een rubberhamer voorzichtig aangeklopt te worden. De tegels kunnen ook in de mortel gelegd worden. Er dient dan wel een hechtmiddel aan de onderzijde van de tegel te worden aangebracht, welke ervoor zal zorgen dat er een vaste verbinding met de mortel ontstaat. Wilt u gebruik maken van deze werkwijze, dan geschiedt dit op eigen risico. Voor klachten en/of problemen welke veroorzaakt zijn door bovenstaande werkwijze kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden. Het gebruik van voegmortel zorgt voor een stabiele verbinding tussen de tegels. De voegmortel wordt met een trekker over de tegels verdeeld, zodat de voegen ‘vollopen’. Hierna moeten de tegels direct goed schoongemaakt worden, eenmaal uitgeharde voegmortel is niet meer verwijderbaar.

Aanspraak op schade veroorzaakt door voegmortel en/of foutieve verwerking hiervan, kan niet verhaald worden. Het gebruik van voegmortels met epoxyhars wordt sterk afgeraden, de sporen die de epoxy op de tegels achterlaat kunnen niet zonder schade verwijderd worden!

Onderhoud

De coating beperkt het onderhoud van de terrastegels tot een minimum. Toch kan de levensduur van de tegels verlengd worden door regelmatig onderhoud.

Het onderhoud aan de gecoate terrastegels wordt door de speciale coating vergemakkelijkt. De poriën van de tegels worden door de coating afgesloten, waardoor vuil geen kans heeft om de tegel binnen te dringen. Vloeibare stoffen blijven op de tegel liggen en dringen de tegel niet binnen. Vlekken zijn met water en zeep te verwijderen. Ingedroogde vlekken weken met water en met Bio Krachtreiniger of Vloerfris reinigen.

Algen en mos vinden op de coating geen voedingsbodem en kunnen zich bij regelmatig onderhoud niet ontwikkelen. Om deze te verwijderen kan een hogedrukreiniger (tot 100 bar) zonder problemen gebruikt worden. Een frees om onkruid tussen de voegen te verwijderen wordt afgeraden.

Bescherming

De premium coating bestaat uit twee beschermlagen die ook bij intensief gebruik en zware belasting met minimaal onderhoud een optimale bescherming bieden. Zelfs in openbare gelegenheden zal geen slijtage van de coating zichtbaar zijn.

Het met harde materialen schuren over de coating wordt afgeraden. Onder omstandigheden kunnen ook steentjes onder schoenzolen of tafel- en stoelpoten krasjes op de coating veroorzaken. Lichte strepen of vlekken verdwijnen meestal door weersinvloeden en/of onderhoud van de tegels. Om beschadigingen te voorkomen raden wij u aan om de onderzijde van de poten van uw tuinmeubilair te voorzien van vilt of een andere zachte bescherming. Ook voorwerpen die op de tegels staan, mogen niet over de coating geschoven worden. Bloempotten en andere voorwerpen moeten aan de onderzijde goed belucht worden en mogen niet direct (gesloten) op de tegels staan om het ‘afbijteffect’ van condenswater te voorkomen.

Stroefheid

De bovenzijde van de gecoate terrastegels neemt door de coating geen water op. Dit kan, in natte toestand, invloed hebben op de stroefheid van de tegel. Houd hier rekening mee bij de aanschaf van de tegels.

Bescherming onder extreme omstandigheden

De coating is bestand tegen hoge temperaturen. Sigarettenas of heet vet van de barbecue kan de coating niet beschadigen. Ook vorst en strooizout hebben geen invloed op de coating. Zelfs het gebruik van een hogedrukreiniger (tot 100 bar) laat de coating ongemoeid.

Tot slot

Testen hebben uitgewezen dat de coating een langdurige beschermlaag biedt welke geen nabehandeling hoeft te ondergaan. Graag willen wij ook u van onze kwaliteit overtuigen. Onze gecoate tegel garantie garandeert u bij professioneel verleggen, normaal gebruik en regelmatig onderhoud langdurig plezier en zekerheid. Bijzonder gemakkelijk te reinigen, ook bij intensieve vervuiling. Zeer lage opname van vuil. Algen- en mosremmend. Goed zelfreinigend door weersomstandigheden (regen) . Gebruik van hogedrukreiniger tot 100 bar mogelijk . Zeer kleurvast . Bestand tegen strooizout. Bestand tegen vorst. Bestand tegen hoge temperaturen . Vrij van kalkuitbloei. Recyclebaar en milieuvriendelijk.

Verwerkingsadvies voor het leggen van bestrating

LEVERING

Voordat u overgaat tot verwerking, vragen wij u vriendelijk uw levering te controleren op kleur, hoeveelheid en afmeting. Klachten nemen wij alleen in behandeling VOORDAT de stenen zijn verwerkt (verwerking is acceptatie). Bewaar altijd de sticker die op het pakket zit, deze bevat informatie met betrekking tot onder andere de productiedatum. Bewaar de productielabels met daarop het batchnummer en het artikelnummer.

Door het gebruik van natuurlijke grondstoffen kunnen kleurverschillen in een of meerdere pakken voorkomen.

Voor het allerbeste resultaat adviseren wij

 • Stenen uit meerdere pakken tegelijkertijd te verwerken; stenen uit een pakket van boven naar beneden af te nemen, dus niet per laag;
 • zorg voor voldoende materiaal, hou rekening met knipverlies, bijleveringen kunnen kleurverschillen tot gevolg hebben; bewaar de productielabels met daarop het batchnummer en het artikelnummer.

Witte uitslag

Onder bepaalde weersomstandigheden kan een witte uitslag (kalkuitbloei) ontstaan, dit is een nadelig aspect van cementgebonden producten. Deze witte uitslag heeft echter geen invloed op de kwaliteit van de bestrating en zal door gebruik en regen binnen afzienbare tijd oplossen.

Op basis van kleurverschil en/of kalkuitbloei accepteren wij geen klachten.

Verwerking Strakke bestrating

Strakke stenen hebben een duidelijke boven- en onderzijde. Zorg dat u de stenen legt zoals ze van de pallet komen. De stenen nooit in een kruiwagen gooien, dit zou beschadigingen kunnen geven. Zorg voor een goed zandbed en gebruik schoon gewassen zand.

Maak gebruik van een lichte trilplaat met een rubberen mat om beschadigingen te voorkomen. Tril alleen af als de bestrating goed schoon is en alleen de maten kleiner dan 30 x 40 cm. Gebruik bij het invegen altijd schoon zand (zilverzand of Variquartz Black) om vlekvorming te voorkomen door de aanwezigheid van leem. Als u besluit de stenen te gaan zagen in plaats van te knippen, spoel de gezaagde stenen na het zagen dan direct schoon met schoon water voordat u over de reeds aangelegde bestrating loopt. Zo voorkomt u hardnekkige vlekken die ontstaan door fijn slijpstof.

Verwerking Deklaag bestrating

Deklaag stenen zijn deklaagstenen. Verwerk de stenen zoals ze van de pallet komen. Tussen de lagen is een beschermvel gelegd om beschadigingen te voorkomen. De stenen nooit in een kruiwagen gooien, dit zou beschadigingen kunnen geven. Zorg voor een goed zandbed en gebruik schoon gewassen zand. Maak gebruik van een lichte trilplaat met een rubberen mat om beschadigingen te voorkomen. Tril alleen af als de bestrating goed schoon is en alleen de maten kleiner dan 30 x 40 cm. Gebruik bij het invegen altijd schoon zand (zilverzand of Variquartz Black) om vlekvorming te voorkomen door de aanwezigheid van leem. Als u besluit de stenen te gaan zagen in plaats van te knippen, spoel de gezaagde stenen na het zagen dan direct schoon met schoon water voordat u over de reeds aangelegde bestrating loopt. Zo voorkomt u hardnekkige vlekken die ontstaan door fijn slijpstof.

Verwerking Getrommelde bestrating

Getrommelde bestrating mengen van verschillende pakken, zodat eventueel kleurverschil in de stenen minder opvalt. Zorg voor een goed zandbed en gebruik altijd schoon gewassen zand. Maak gebruik van een lichte trilplaat met een rubberen mat om beschadigingen te voorkomen. Tril alleen af als de bestrating goed schoon is en alleen de maten kleiner dan 30 x 40 cm. Gebruik bij het invegen altijd schoon zand (zilverzand of Variquartz Black) om vlekvorming te voorkomen door de aanwezigheid van leem. Als u besluit de stenen te gaan zagen in plaats van te knippen, spoel de gezaagde stenen na het zagen dan direct schoon met schoon water voordat u over de reeds aangelegde bestrating loopt. Zo voorkomt u hardnekkige vlekken die ontstaan door fijn slijpstof.

Verwerking Natuursteen Deklaag bestrating

Natuursteen deklaag stenen zijn deklaagstenen. Verwerk de stenen zoals ze van de pallet komen. Tussen de lagen is een beschermvel gelegd om beschadigingen te voorkomen. De stenen nooit in een kruiwagen gooien, dit zou beschadigingen kunnen
geven. Zorg voor een goed zandbed en gebruik schoon gewassen zand. Maak gebruik van een lichte trilplaat met een rubberen mat om beschadigingen te voorkomen. Tril alleen af als de bestrating goed schoon is en alleen de maten kleiner dan 30 x 40 cm. Gebruik bij het invegen altijd schoon zand
(zilverzand of Variquartz Black) om vlekvorming te voorkomen door de aanwezigheid van leem. Als u besluit de stenen te gaan zagen in plaats van te knippen, spoel de gezaagde stenen na het zagen dan direct schoon met schoon water voordat u over de reeds aangelegde bestrating loopt. Zo voorkomt u hardnekkige vlekken die ontstaan door fijn slijpstof.

Onderhoud

Voor het schoonmaken van uw bestrating kunt u deze het beste af en toe schrobben met een harde borstel en schoon water. Vaak is water met groene zeep al voldoende. Voor hardnekkige vervuiling heeft de dealer een aantal speciale onderhoudsproducten ter beschikking, bijvoorbeeld Algisept groene aanslag verwijderaar. Het gebruik van een hogedrukreiniger raden wij af, deze kan de bestrating aantasten waardoor de aanhechting van vuil wordt versneld.

BELANGRIJK: Vermijd zuurhoudende onderhoudsproducten en strooizouten, mits deze geschikt zijn geacht voor uw bestrating.

Verwerkingsadvies Voegmortels

Om uw bestrating af te voegen kunt u naast gewoon zand ook gebruik maken van daarvoor bestemde voegmortels.

Voegmortel zorgen voor een fraai uiterlijk en verminderen de aangroei van onkruid. Daarnaast vermindert de harde voeg het risico op struikelpartijen en is deze vorstbestendig. Na uitharding is de bestrating eenvoudig met water te reinigen en de voeg is zelfs bestand tegen reiniging onder hoge druk.

Bovendien is de voeg eenvoudig aan te brengen en geschikt voor beton- en natuursteen, tegels en klinkerbestrating.

Montage-instructies Composiet onderregels

 • Composiet onderregels op onderlinge hart op hart afstand van max. 35 cm plaatsen.
 • In gebieden waar langere perioden van temperaturen onder -20ºC of boven +30 ºC voorkomen, dient een hart op hart afstand van de onderregels van max. 30 cm gehanteerd te worden.
 • De onderregels dienen in verband te worden gelegd. Verbind de onderregels met elkaar door delen onderregel van tenminste 80 cm. Monteer de vlonderplanken met clips op beide onderregels, zodat een vaste verbinding ontstaat.
 • Ook bij zwaar belaste terrassen adviseren wij een hart op hart afstand van maximaal 30 cm (denk aan bloembakken e.d.).
 • Composiet onderregels plaatsen op bijv. beton of tegels (30×30 cm), op een onderlinge hart op hart afstand van max. 40 cm, zorg voor een stabiele en vlakke ondergrond.
 • Om een stabiel terras te waarborgen, adviseren wij om de terrasdelen in (wild)verband te monteren, met een minimum verschil van 50 cm.
 • Gebruik nooit onderregels of Terrasdelen met een kortere lengte dan 80 cm.
 • Onder kopse naden dienen 2 naast elkaar liggende onderregels en dubbele clips te worden gebruikt. Indien slechts 1 regel wordt geplaatst, kan dit losschieten van Terrasdelen veroorzaken.
 • Onderregels in verband met werking niet fixeren, maar los op de ondergrond leggen. Indien u uw terras toch aan de ondergrond wilt fixeren, adviseren wij uitsluitend de buitenste onderregels aan de ondergrond te monteren.
 • Composiet onderregels nooit constructief toepassen.
 • Indien de terrasdelen diagonaal op de onderregels worden gemonteerd, dient de onderlinge afstand van de onderregels teruggebracht te worden naar 25 cm.
 • Monteer bij diagonale terrassen ook onderregels langs de randen zodat alle delen goed ondersteund worden. Dit is bovendien handig voor de montage van de afwerkprofielen.
 • Indien het terras op een gladde ondergrond wordt gelegd adviseren wij tussen de ondergrond en de onderregel en stroef materiaal aan te brengen bv. rubberen tegeldragers.

Montage op een houten onderconstructie

 • In plaats van Composiet onderregels kan eventueel een (hard)houten onderconstructie gebruikt worden.
 • Alle overige montage-instructies dienen overeenkomstig opgevolgd te worden.
 • Bij een hardhouten onderconstructie is het aan te raden de schroefgaten voor de schroeven van de bevestigingclips voor te boren.

Een houten onderconstructie blijft werken.

Onderhoud

Als gevolg van blootstelling aan zonlicht kan na verloop van tijd een natuurlijke kleurvervaging optreden.
Bij normaal onderhouden, behouden terrasdelen een blijvend stroef oppervlak.

Composiet is:

 • Na gebruik in afvalfase recyclebaar.
 • Rot niet, zeer duurzaam, ook bij grondcontact.
 • Splijt en scheurt niet.

Gebruik gebakken bestrating – klinkers

Gebruikte gebakken klinkers worden geleverd inclusief 5 % breukstukken aan de hand van de getoonde monster materialen, indien gewenst en mogelijk kan de partij bezichtigd worden. U dient bij het bestellen van gebruikt gebakken klinkers hiermede rekening te houden. Indien u met 100 % hele klinkers wenst te werken dient u 105 % aan m2 bestellen.

Bij levering van los gestort gebakken klinkers is het onvermijdelijk dat er enig zand tussen de gebakken klinkers aanwezig is, bij levering van gebakken klinkers in big bags is de aanwezigheid van zand tot een minimum beperkt.

Algemene gebruiksaanwijzing voor het stoken van sfeer haarden

Voor alle haarden geldt:

 • Zet eerst de haard op de juiste plaats.
 • Vul daarna de haard met de stenen.
 • Spoel eerst zoveel mogelijk gruis van de stenen.
 • Nu kunt u de haard vullen door de zakken boven de haard los te snijden, dat gaat het gemakkelijkst door een plank boven op de holle ruimte te leggen waarop u de zakken legt. Meestal is de vulruimte maar 7,5cm. De juiste hoeveelheid zakken worden erbij geleverd, daarom is het belangrijk dat er geen stenen komen in de holle ruimte.

De haarden worden standaard zonder kachelpijpen geleverd, omdat de lengte van de pijp bepaald wordt door de locatie. Bij Tuin&Terras zijn deze verkrijgbaar. De kachelpijp moet worden aangesloten op de voorgemonteerde ring.

Een vuurtje maken lijkt heel gemakkelijk, maar voor het behoud van de haard en ter voorkoming van het vrij komen van giftige gassen zijn een aantal zaken erg belangrijk. Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout. Geen resten spaanplaat, triplex of hardboard. Dus alleen goed droog hout! Stook liever niet bij mist of windstil weer. De schoorsteen trekt dan niet voldoende. Pas als de schoorsteen warm is zal deze goed gaan trekken

Gebruik bij het aanmaken van een vuurtje nooit spiritus of andere vloeibare brandstoffen.
Gebruik eerst kleine houtjes en leg deze op een paar proppen papier, stapel er daarna wat grotere blokken op, stapel niet te dicht er moet voldoende zuurstof bij komen.
Nooit teveel hout tegelijker tijd, vul regelmatig bij, dan kan de haard rustig doorbranden op de juiste capaciteit.
Voorkom dat de temperatuur te hoog wordt.

Als uw haard aan de achterzijde niet is gevuld met stenen houdt u er dan rekening mee dat achter de haard een niet brandbaar materiaal bevestigd moet worden. Dit om spontane ontbranding van een schutting te voorkomen. Ook aan een stenen muur kan door de warmte schade ontstaan.