Blokhutten verwerking en onderhoud

Geachte blokhut koper,

Uw blokhut is met grote zorg en expertise in onze moderne fabriek gebouwd uit vurenhout van hoge kwaliteit met een vochtigheid van 16-20%. Daar we “volledig natuurlijk levende” bouwmaterialen gebruiken bij de bouw en de constructie van onze blokhutten kunnen we niet uitsluiten dat er zich kleine verbuigingen, krimpnaden of kleine scheurtjes aan de oppervlakte van het hout voordoen. Bovendien is een onregelmatig zijtakken patroon karakteristiek voor vurenhout. Het is mogelijk dat er houtschors of schaafsporen te zien zijn aan de achterkant van dakplanken. Dit komt door productie technische redenen en is geen gebrek aan kwaliteit.

Een goed fundament is van groot belang voor de stevigheid en de duurzaamheid van uw blokhut. Slechts een volledig waterpas en dragend fundament garandeert een perfecte montage van de planken, de stabiliteit en het goed passen van de deuren en kozijnen. Wij raden u aan om onze funderingsbalken met afwatering te gebruiken die verkrijgbaar zijn in geïmpregneerd hout, hardhout of gerecycled kunststof. U kunt natuurlijk ook betonbandjes, bestrating, bielzen of een gemetselde fundering gebruiken. Laat u zich niet ontmoedigen door de grote hoeveelheid houten onderdelen in de verpakking. Door deze vooraf te sorteren wordt de montage veel gemakkelijker. Gebruik daartoe het bijgevoegde plan.

Controleer voor het bouwen de inhoud van de verpakking en vergelijk die met de onderdelenlijst die in het pakket zit. Noteer het pakketnummer van het pakket en/of tekening. U hebt dit nummer nodig voor eventuele reclamaties en om aanspraak te kunnen maken op garantie.

De tekening geeft een overzicht van het bouwproces. U heeft de volgende gereedschappen nodig:

 • een handzaag
 • een schroevendraaier
 • een accuboormachine
 • een waterpas
 • een meetlint
 • een boor
 • een tang
 • een klauwhamer en rubber hamer

We wensen u veel plezier en succes met het bouwen. Sorteer de onderdelen afzonderlijk volgens het bijgevoegde plan en onderdelen (tekening 1).

Plaats de fundamentbalken waterpas naast elkaar op het fundament op gelijke onderlinge afstand. Plaats nu eerst de twee onderste muurplanken (twee halve muurplanken aan de voor- en achterkant en hele planken aan de zijkanten). Indien nodig gebruik hier en gedurende het hele montageproces de rubberen hamer. Let op, dat u niet recht op de houtnerven of op gefreesde plaatsen slaat. Gebruik het bijgevoegde slagplankje. De montage van de onderste planken geeft u meteen de precieze afmetingen voor de plaatsing van de fundamentbalken (tekening 2).

Heeft u de hele constructie precies haaks en waterpas gemonteerd, bevestig dan de eerste rij planken aan de fundering (zeker gaten voorboren).

Bij de eerste laag en na de plaatsing van ongeveer 6 lagen a.u.b. de haaksheid controleren door de hoeken m.b.v. een meetlint diagonaal na te meten (bij gelijke lengte is het huisje haaks).

Bouw nu de muren rij voor rij op en let erop dat op de gewenste hoogte ook de ramen gemonteerd worden. In de meeste gevallen is het, indien gewenst, mogelijk de ramen een rij planken lager of hoger te monteren. Neem het bouwplan erbij.

Monteer nu de deur. De deur wordt samen met het kozijn in de daarvoor bedoelde opening geduwd, beginnend vanaf de bovenkant (tekening 3 en 4). Bij een aantal modellen is het deurkozijn voor de binnenkant afzonderlijk meegestuurd. Schroef de vier kozijndelen op de hoeken aan elkaar. Gebruik daarbij 3,5 x 45 schroeven. In het geval van dubbele deuren dient eerst het kozijn te worden gemonteerd. Verbind daartoe de vier kozijnonderdelen en schroef ze aan elkaar vast. Het is beter eerst lijm te gebruiken voordat u vastschroeft (tekening 11). LET OP ! Voor sommige blokhutten is het mogelijk de deuren waterpas te stellen door de scharnierpunten in zowel de deur als kozijn in of uit te draaien. Hierdoor kan de deur goed passend en alle kanten sluitend in het kozijn gemonteerd worden.

Wanneer alle muurplanken zijn geplaatst (let op dat voor sommige huisjes de laatste muurplank voorzien is van een schuine zijde) worden de nokstukken gemonteerd. De nokstukken moeten even hoog komen als de bovenste wandprofi elen (tekening 5). Hierna kunt u eenvoudig de dakbalken op de juiste plaats leggen (tekening 6). Bevestig daarna de dakplanken. Het dak wordt afgetimmerd met dakplanken met messing en groef. Houd er bij het bevestigen van de dakplanken rekening mee, dat u ± 2 mm ruimte tussen de planken laat, dit in verband met de werking van het hout. De laatste dakplanken zult u op maat moeten zagen, begin met het leggen van de dakplanken vooraan. Daarna kunnen de volgende planken op gelijke hoogte worden geplaatst (tekening 7). Controleer gedurende de hele montage van het dak dat de dakranden helemaal parallel lopen en gelijk in elkaar overgaan en dat de nok van het dak gelijkmatig is bevestigd. Dit kunt u controleren met behulp van een draad. Alle dakplanken moeten met spijkers worden bevestigd aan de wanden/buitenste planken en nokbalken. Sla ook hier in de wandplank en nokbalk twee spijkers.

De dakbedekking

Indien u een blokhut heeft gekocht met dakleer of dakpanprofielplaten monteert u deze nu, in geval van dakshingles volgt hieronder een gebruiksaanwijzing, die u overigens ook op de pakketten aan treft.

 

Voorbereiding

Hoeveel dakshingles heeft u nodig:
1 pak dakshingles is voldoende voor 3 m² dakoppervlak. Het uitzetten van de dakshingles: De hoogte van het zichtgedeelte van de dakshingles wordt als volgt bepaald:

 • De maximale hoogte van het zichtgedeelte van de dakshingles is 14,3 cm (beverstaart 13,0 cm).
 • Het aantal rijen dakshingles kan worden bepaald door de hoogte van het dak te delen door 14,3 cm. Dit aantal rijen moet naar boven worden afgerond op een geheel getal.
 • De hoogte van het zichtgedeelte van de dakshingles is dan de hoogte van het dak gedeeld door het aantal rijen.

Voorbeeld standaard rechte dakshingle:

 • De hoogte van het dak is 1,20 m.
 • Aantal rijen dakshingles = 1.20 : 14,3 = 8,39, dus 9 rijen dakshingles.
 • De hoogte van het zichtgedeelte is dan 1,20 : 9 = 13,3 cm.
 • Dus de horizontale krijtstrepen op een afstand van 13,3 cm aanbrengen.

Aanbrengen

U gebruikt de bijgeleverde asfaltnagels en daarna brand u de dakshingles vast of u gebruikt de kit voor dakshingles (optioneel). De eerste rij:
De eerste rij dakshingles noemen we voetshingles. Dat zijn normale dakshingles met de poortjes naar boven. Nagel deze voetshingles vast iets over de onderkant van het dak. Plaats daarover een rij dakshingles met de poortjes omlaag. De rijen steeds verspringend aanbrengen.
De volgende rijen:
Daarna werkt u vanaf die eerste rij naar boven. Laat de dakshingles steeds een halve lei verspringen. Goed op de krijtstreep letten voor de juiste hoogte. Een handig hulpje is een maatlatje met de lengte van het zichtgedeelte. Altijd door 2 dakshingles heen nagelen. Dakshingles “koud” op elkaar aansluiten.

Afwerking

De nokstukken: Snij de leien los van elkaar (zie plaatje). Plaats deze over de nok van het dak. Het smalle gedeelte blind nagelen. Elk pak dakshingles is voldoende voor ca. 3,5 m¹ noklengte.

Nu kunt u het dak rondom afwerken met de boeidelen. Op het puntje van het dak timmert u het afwerkblokje vast (tekening 8). We raden hierbij aan de gaten in deze planken voor te boren.

Monteer nu eventueel de door u gekochte accessoires als stormankerset, afdekkap en dakgootset. Let er bij de dakgootset op dat de shingles ca. 5 cm oversteken, dit omdat de dakgootset iets van de boeilijst af komt te staan.

De vloer (optioneel)

Plaats nu de vloer. De veer van de eerste plank dient aan de kant van de wand te komen. Indien nodig kan de laatste plank op maat gezaagd worden. Let op dat de vloer helemaal bedekt is. Sla in iedere vloerplank en dwarsbalk twee spijkers (tekening 9). Daarna de plinten op maat zagen en bevestigen.

Let op: Als de vloerplanken erg droog zijn, nemen ze snel vocht op. We adviseren de planken niet te dicht tegen elkaar aan te leggen. Daarmee voorkomt u kromtrekken van de planken. Tevens adviseren wij om de vloerplanken voor plaatsing aan de onderkant te impregneren.

Veelgestelde vragen

Vraag 1: De wandplanken gaan moeilijk in de sponningen van ramen en deuren. Antwoord: Onze deuren en raamkozijnen zijn opgebouwd uit demontabele delen. Veelal blijkt dat na het verven van de onderdelen en daarna het opbouwen van de blokhut de planken moeilijker in de sponningen gaan. Door het losdraaien van de schroeven aan de omtrek (binnenkant) van het kozijn zorgt u ervoor dat de sponning ruimte zich vergroot en de wandplanken zich moeiteloos laten monteren. Als alles gereed is kunt u de schroeven weer aandraaien.

Vraag 2: Er zit ruimte aan de bovenkant bij de deur. Antwoord: Door het klimaat zal de blokhut gedurende de seizoenen ca. 2,5 cm krimpen en uitzetten. Door het losdraaien van de schroeven aan de omtrek (binnenkant) van het kozijn zorgt u ervoor dat u het deurkozijn naar boven kunt schuiven. Schuif het kozijn zo ver naar boven dat de plank boven de deur ca. 0.5 cm in de sponning schuift. Stel nu d.m.v. het verschuiven van de linker en rechter zijkant van het kozijn, het kozijn t.o.v. de deur haaks af. Draai nu de schroeven aan de omtrek weer vast. Daarna draait u d.m.v. 3 schroeven aan de lange zijden en aan de onderzijde het kozijn vast aan de wandplanken (let op wel eerst voorboren). Het is mogelijk dat u dit proces na enkele maanden moet herhalen.

Vraag 3: De deur sluit niet goed en heeft rondom speling. Antwoord: Het meest voorkomend is dat de deur t.o.v. het kozijn niet haaks is. Zie vraag 2 voor de oplossing. Ook is het mogelijk dat tijdens de productie van de deuren en kozijnen de scharnieren onderling niet goed afgesteld zijn. Door de deur uit het kozijn te tillen kunt u nu de scharnieren in zowel deur als kozijn verder in het hout draaien of juist verder uit het hout draaien. Plaats de deur terug in het kozijn en bekijk het resultaat. Dit behoeft enige behendigheid maar u zult zien dat het gewenste resultaat snel bereikt is.

Vraag 4: Kan de schoot van het slot omgedraaid worden? Antwoord: Dit kan door de schoot uit te trekken en een halve slag te draaien. Eventueel hulpmiddel hiervoor is een kleine platte schroevendraaier (tekening 10).

Behandeling van hout bij blokhutten

In ons klimaat staat het houtwerk buiten bloot aan wisselende weersomstandigheden. Kies de beste bescherming die er is voor een hoogwaardige bescherming van uw houtwerk!

 • Alle hout dat in aanraking komt met grond of beton moet vóór montage behandeld worden met teer of menie. Vooral de onderkant van de beginplank.
 • BELANGRIJK: Verf of beits uw blokhut altijd zowel aan de binnen- als aan de buitenkant als het hout goed droog is, indien mogelijk, voordat u de blokhut opbouwt. U kunt nu nog overal bij komen en wordt niet belemmert door een heg, schutting of muur.
 • Het te behandelen hout dient schoon, vetvrij en droog te zijn voordat u gaat schilderen.
 • Besteed vooral aandacht aan kopse kanten, zaagkanten, kepen, sponningen, veer en groef, kozijnen en deuren. Behandel het hout zo snel mogelijk na het verwijderen van de verpakking, dit i.v.m. vochtopname in het hout.
 • Maak gebruik van weerbestendige verf of beits. Deze zijn vaak iets duurder, maar op de lange termijn bespaart u geld (en tijd).
 • Bij een transparante beits dient u ervoor te zorgen dat u met de nerf mee beitst. Dit om het zogenoemde ‘aanzetten’ te voorkomen.
 • Naden, kieren en verbindingen altijd ruim inverven, zodat vocht absoluut geen kans heeft om ellende te veroorzaken.
 • Indien er tijdens de bouw gezaagd, geschaafd of geboord wordt, moeten de kale delen direct behandeld worden.
 • Om het hout goed te beschermen tegen de invloeden van buitenaf, met name vocht, dient u een minimale verfl aagdikte van 120 mu. aan te brengen. Deze laagdikte wordt grotendeels bepaald door het percentage vaste stofgehalte in de gebruikte verf of beits.
 • Indien u uw blokhut verft, met een transparante of dekkende beits, brengt u gemiddeld ca. 40 mu per keer op. Voor een goede bescherming dient u dus uw blokhut 3 keer te verven.

Nog enkele tips voor een optimale conditie van uw blokhut

Naast het regelmatig verven en beitsen zijn er nog meer dingen waardoor u uw blokhut in een optimale conditie kunt houden.

 • Controleer regelmatig of mos, bladeren of grond in contact komen met uw blokhut i.v.m. vocht.
 • Gebruik zo weinig mogelijk schroeven en spijkers.
 • Zorg voor voldoende ventilatie; dit houdt de luchtvochtigheid laag (ventilatierooster).
 • Behandel het slot jaarlijks met grafietpoeder.
 • Plaats geen zware voorwerpen tegen de wanden om vervorming hiervan te voorkomen.
 • Zorg dat tuinfakkels, barbecues e.d. goed afgekoeld zijn voordat u ze wegzet in de blokhut.
 • Spuit bij de montage een beetje smeerolie in de sloten en herhaal dit later regelmatig voor een lange levensduur.

Voor impregneren van blokhutten

Alle blokhutten zijn geïmpregneerd leverbaar, met uitzondering van blokhutten die uit panelen bestaan. Impregneren verlengt de levensduur van de blokhut omdat dit het hout beschermt tegen schimmels en andere houtaantastende processen. Na aflevering van de geïmpregneerde blokhut is deze direct geschikt voor het opbouwen bij u in de tuin. Uiteraard zal uw geïmpregneerde blokhut na verloop van tijd gaan verweren.

Het is belangrijk om te weten dat impregneren geen vochtregulerende werking heeft en geen wind- en waterdichte afsluiting van de wanden en hoeken garandeert. Om dit te bereiken zult u de blokhut kort na plaatsing moeten schilderen of beitsen. Dit kan in iedere kleur die u wenst.

Behandeling van hout bij blokhutten

In ons klimaat staat het houtwerk buiten bloot aan wisselende weersomstandigheden. Kies de beste bescherming die er is voor een hoogwaardige bescherming van uw houtwerk! Alle hout dat in aanraking komt met grond of beton moet vóór montage behandeld worden met teer of menie. Vooral de onderkant van de beginplank.

BELANGRIJK: Verf of beits uw blokhut altijd zowel aan de binnen- als aan de buitenkant als het hout goed droog is, indien mogelijk, voordat u de blokhut opbouwt. U kunt nu nog overal bij komen en wordt niet belemmert door een heg, schutting of muur.

 • Het te behandelen hout dient schoon, vetvrij en droog te zijn voordat u gaat schilderen.
 • Besteed vooral aandacht aan kopse kanten, zaagkanten, kepen, sponningen, veer en groef, kozijnen en deuren. Behandel het hout zo snel mogelijk na het verwijderen van de verpakking, dit i.v.m. vochtopname in het hout.
 • Maak gebruik van weerbestendige verf of beits. Deze zijn vaak iets duurder, maar op de lange termijn bespaart u geld (en tijd).
 • Bij een transparante beits dient u ervoor te zorgen dat u met de nerf meebeitst. Dit om het zogenoemde ‘aanzetten’ te voorkomen.
 • Naden, kieren en verbindingen altijd ruim inverven, zodat vocht absoluut geen kans heeft om ellende te veroorzaken.
 • Indien er tijdens de bouw gezaagd, geschaafd of geboord wordt, moeten de kale delen direct behandeld worden.
 • Om het hout goed te beschermen tegen de invloeden van buitenaf, met name vocht, dient u een minimale verfl aagdikte van 120 mu. aan te brengen. Deze laagdikte wordt grotendeels bepaald door het percentage vaste stofgehalte in de gebruikte verf of beits.
 • Indien u uw blokhut verft, met een transparante of dekkende beits, brengt u gemiddeld ca. 40 mu per keer op. Voor een goede bescherming dient u dus uw blokhut 3 keer te verven.

Garanties en reclamaties

Onze met zorg geselecteerde en waardevolle natuurproducten worden aan een grondige controle onderworpen. Voor kleine gebreken zoals vervormingen, kleurverschillen, scheuren alsmede weersgerelateerde afwijkigen kan geen aanspraak op enige garantie worden gemaakt.

Tuin & Terras levert geen garantie op producten wanneer eigenhandig wijzingen aan het product zijn aangebracht (onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik), of de behandelings- en onderhoudsvoorschriften niet zijn nageleefd.

Reclamaties dienen altijd onverwijld schriftelijk per e-mail te worden ingediend, voorzien van foto’s van het probleem/ beschadiging. Bij reclamaties betreffende blokhutten wordt u verzocht de pakketnummers in te vullen.

Onze serviceafdeling zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor verdere afhandeling van uw klacht of opmerking.

Reclameer eventueel beschadigde goederen en of gebreken altijd binnen 8 dagen aan Tuin & Terras. Dit geldt ook voor kwaliteitsverschillen (inclusief houtrot, schimmels e.d.). Controleer ten alle tijden de verpakking op eventuele beschadigingen, gebreken en volledigheid voordat u de pakbon aftekent. Vergeet niet de naam van de chauffeur te noteren op de pakbon. Meldingen na 8 dagen vallen niet onder onze Tuin & Terras garantie. “Verborgen gebreken” die pas na 8 dagen ontdekt worden, moeten door u (onze klant) aannemelijk gemaakt worden.