Montage op composiet onderregels of houten onderconstructie

Montage op composiet onderregels

 • Composiet onderregels op onderlinge hart op hart afstand van max. 35 cm plaatsen.
 • In gebieden waar langere perioden van temperaturen onder -20ºC of boven +30 ºC voorkomen, dient een hart op hart afstand van de onderregels van max. 30 cm gehanteerd te worden.
 • De onderregels dienen in verband te worden gelegd. Verbind de onderregels met elkaar door delen onderregel van tenminste 80 cm. Monteer de vlonderplanken met clips op beide onderregels, zodat een vaste verbinding ontstaat.
 • Ook bij zwaar belaste terrassen adviseren wij een hart op hart afstand van maximaal 30 cm (denk aan bloembakken e.d.).
 • Composiet onderregels plaatsen op bijv. beton of tegels (30 cm x 30 cm), op een onderlinge hart op hart afstand van max. 40 cm, zorg voor een stabiele en vlakke ondergrond.
 • Om een stabiel terras te waarborgen, adviseren wij om de terrasdelen in (wild)verband te monteren, met een minimum verschil van 50 cm.
 • Gebruik nooit onderregels of terrasdelen met een kortere lengte dan 80 cm.
 • Onder kopse naden dienen 2 naast elkaar liggende onderregels en dubbele clips te worden gebruikt. Indien slechts 1 regel wordt geplaatst, kan dit losschieten van Terrasdelen veroorzaken.
 • Onderregels in verband met werking niet fixeren, maar los op de ondergrond leggen. Indien u uw terras toch aan de ondergrond wilt fixeren, adviseren wij uitsluitend de buitenste onderregels aan de ondergrond te monteren.
 • Composiet onderregels nooit constructief toepassen.
 • Indien de terrasdelen diagonaal op de onderregels worden gemonteerd, dient de onderlinge afstand van de onderregels teruggebracht te worden naar 25 cm.
 • Monteer bij diagonale terrassen ook onderregels langs de randen zodat alle delen goed ondersteund worden. Dit is bovendien handig voor de montage van de afwerkprofielen.
 • Indien het terras op een gladde ondergrond wordt gelegd adviseren wij tussen de ondergrond en de onderregel en stroef materiaal aan te brengen bv. rubberen tegeldragers.

Montage op een houten onderconstructie

 • In plaats van composiet onderregels kan eventueel een (hard)houten onderconstructie gebruikt worden.
 • Alle overige montage-instructies dienen overeenkomstig opgevolgd te worden.
 • Bij een hardhouten onderconstructie is het aan te raden de schroefgaten voor de schroeven van de bevestigingclips voor te boren.
 • Een houten onderconstructie blijft werken.

Onderhoud

Als gevolg van blootstelling aan zonlicht kan na verloop van tijd een natuurlijke kleurvervaging optreden.

Bij normaal onderhouden, behouden terrasdelen een blijvend stroef oppervlak.

Composiet is:

 • Na gebruik in afvalfase recyclebaar.
 • Rot niet, zeer duurzaam, ook bij grondcontact.
 • Splijt en scheurt niet.