Gebakken bestrating sfeervol en authentiek

De kleur en maatvoering van straatbakstenen

Verschillen in kleur zijn niet uit te sluiten en zijn specifiek voor grof keramische producten zoals straatbakstenen. Het gebruik van de natuurlijke grondstof klei waarvan de straatbakstenen wordt vervaardigd, samen met de atmosfeer van tunnelovens in de straatbaksteenfabrieken liggen hieraan ten grondslag. Een deel van het productassortiment straatbakstenen wordt gekenmerkt door kleurnuancering. Speciale oventechniek in de tunnelovens van de straatbaksteenfabrieken maken dit mogelijk. Klei reageert door zijn natuurlijke grondslag niet altijd op een identieke wijze, waardoor verschillen in kleurnuancering kunnen optreden.

 

Maatspreiding

Door het productieproces van drogen en bakken zijn niet alle straatbakstenen even groot. De opgegeven (gemiddelde)
maatvoering van de steen kan en mag afwijken van de gemiddelde maat. Het maatverschil tussen de grootste en kleinste straatbaksteen in een partij heet maatspreiding. Uiteraard gaat het om zeer kleine verschillen, over het algemeen slechts enkele millimeters.

Voorbeeld: De lengte van de grootste straatbaksteen in de partij is 203 mm en kleinste is 198 mm, een verschil van 5 mm. De Europese productnorm NEN-EN 1344 geeft aan dat dit lengteverschil maximaal 9 mm dient te zijn.

Straatbaksteentype circa afmeting afwijking

  • WF Waalformaat (200 x 50 x 85 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 4 mm en hoogte < 6 mm.
  • DF Dikformaat (200 x 65 x 85 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 5 mm en hoogte < 6 mm.
  • KK Keiformaat (200 x 100 x 70 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 6 mm en hoogte < 5 mm.
  • UWF Universeel waalformaat (200 x 50 x 65 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 4 mm en hoogte < 5 mm.
  • UDF Universeel dikformaat (200 x 65 x 65 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 5 mm en hoogte < 5 mm.
klinkers betonklinkers gebakken bestrating, beton sierbestrating waalformaat ijsselformaat dikformaat keiformaat bestratingspatronen patronen
Clay Pavers Multi New Black WF getrommeld
klinkers betonklinkers gebakken bestrating, beton sierbestrating waalformaat ijsselformaat dikformaat keiformaat bestratingspatronen patronen
Clay Pavers Multi Maroon/Red DF getrommeld
klinkers betonklinkers gebakken bestrating, beton sierbestrating waalformaat ijsselformaat dikformaat keiformaat bestratingspatronen patronen
Clay Pavers Multi Brown Lava DF getrommeld

Reiniging en onderhoud

Vervuiling op een bestrating

Op een bestrating met straatbakstenen kan enige vervuiling door allerlei oorzaken ontstaan, het regelmatig vegen van de bestrating is (veelal) voldoende om deze vervuiling tegen te gaan. Het gebruik van een hogedrukreiniger is niet aan te raden.

Uitbloei op een bestrating

Op bepaalde plaatsen in een bestrating, vooral op die delen die niet regelmatig nat worden door regenwater, zoals onder een carport of bij grote dakoverstekken, kan een witte uitslag zichtbaar worden. Deze uitslag wordt veelal veroorzaakt door oplosbare stoffen vanuit de ondergrond waarop de bestrating is aangebracht. De straatbaksteen fungeert als transportmiddel. Het regelmatig schrobben met water is veelal afdoende om deze witte uitslag te verwijderen. Reiniging van uitslag met speciale reinigingsmiddelen is mogelijk, neem contact op met één van onze vestigingen voor meer informatie.

Groen worden van een bestrating

Op bestrating die door inwerking van regen- en oppervlaktewater lang nat blijft, kan een groene uitslag ontstaan. Ook op delen van een bestrating kan deze groene verkleuring zich voordoen. Natuurlijke organismen als alg kunnen op een vochtige ondergrond, zoals straatbakstenen die lang nat blijven, ontstaan. Dit is een natuurlijk proces dat niet is toe te schrijven aan de kwaliteit van de geleverde straatbakstenen.

Afschilvering en trommelen van straatbakstenen

Afschilvering

Als de stratenmaker de bestrating aftrilt kunnen kleine haarscheuren in de straatbakstenen ontstaan en door de trillingen van de trilmachine kunnen geringe afschilveringen optreden. Afschilvering wordt versterkt als de noodzakelijke voeg tussen de straatbakstenen niet is aangebracht en voor het trillen niet voorzien is van voegzand.

Trommelen

Voor straatbakstenen in getrommelde uitvoering worden door een nabehandeling de scherpe kanten van de straatbakstenen verwijderd. Min of meer toevallig kunnen afschilveringen door de wijze van trommelen ontstaan, dat is inherent aan het proces.

Bij getrommelde straatbakstenen kunnen daarnaast kleine haarscheuren door het trommelproces ontstaan. Enige afschilvering nadat de bestrating is gelegd en afgewerkt (afgetrild) door de stratenmaker kan daarbij optreden. Dit is een tijdelijk proces.

Levering van getrommelde straatbakstenen

Getrommelde straatbakstenen worden gekenmerkt door het ontbreken van scherpe kanten aan de straatbakstenen. Tevens is afschilvering van de scherpe kanten een andere karakteristiek.

Beoordelingsmethodiek van afschilvering van getrommelde straatbakstenen

Bij ontvangst van de getrommelde straatbakstenen kan eenvoudig worden vastgesteld of de levering voldoet aan de uitgangspunten.

Neem uit meerdere straatsteenpakketten een a-select monster van minimaal 20 getrommelde straatbakstenen. Plaats de getrommelde straatbakstenen op een ondergrond met de mooiste zijde naar boven. Beoordeel of afschilvering op de getrommelde straatbakstenen voorkomt. Als afschilvering op deze zijden van de straatbakstenen zichtbaar is, ga dan na of beschadiging is af te dekken met een 2 Euro munt. Is dat het geval dan voldoet de levering.

Kan een beschadiging niet worden afgedekt dan kan sprake zijn van te grote mate van afschilvering. Echter in elke a-select monster van 20 getrommelde straatbakstenen, mag 1 exemplaar voorkomen met een afschilvering groter dan de oppervlakte van een 2 Euro munt. Dit exemplaar kan als gehakte straatbaksteen in de bestrating worden ingezet.

Is een hoger aandeel van afschilvering aanwezig, dan is het raadzaam voor verwerking van de getrommelde straatbakstenen contact te leggen met de vestiging van Tuin & Terras.

Bent u op zoek naar gebakken bestrating neem dan een kijkje in ons assortiment of ga naar één van onze vestigingen!