Gebakken bestrating

Product beoordeling gebakken straatstenen

westland-sfeertuin-gebakken-klinkers-1000-1000
De kleur van straatbakstenen

Verschillen in kleur zijn niet uit te sluiten en zijn specifiek voor grof keramische producten zoals straatbakstenen. Het gebruik van de natuurlijke grondstof klei waarvan de straatbakstenen worden vervaardigd samen met de atmosfeer van tunnelovens in de straatbaksteenfabrieken liggen hieraan ten grondslag. Een deel van het productassortiment straatbakstenen wordt gekenmerkt door kleurnuancering. Speciale oventechniek in de tunnelovens van de straatbaksteenfabrieken maken dit mogelijk. Klei reageert door zijn natuurlijke grondslag niet altijd op een identieke wijze, waardoor verschillen in kleurnuancering kunnen optreden.

Maatvoering en maatafwijkingen van straatbakstenen

Straatbakstenen worden geproduceerd volgens de Europese geharmoniseerde product norm NEN-EN 1344 ‘Straatbaksteen’ in een aantal specifieke maatvoeringen. Elke levering straatbakstenen vertoont een zekere maatafwijking, dat is inherent aan de wijze van produceren. De volgende maatverschillen in een geleverde partij straatbakstenen kunnen optreden.

Straatbaksteentype circa afmeting afwijking

  • WF Waalformaat (200 x 50 x 85 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 4 mm en hoogte < 6 mm.
  • DF Dikformaat (200 x 65 x 85 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 5 mm en hoogte < 6 mm.
  • KK Keiformaat (200 x 100 x 70 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 6 mm en hoogte < 5 mm.
  • UWF Universeel waalformaat (200 x 50 x 65 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 4 mm en hoogte < 5 mm.
  • UDF Universeel dikformaat (200 x 65 x 65 mm) in lengte < 9 mm, breedte < 5 mm en hoogte < 5 mm.

Vervuiling op een bestrating

Op een bestrating met straatbakstenen kan enige vervuiling door allerlei oorzaken ontstaan, het regelmatig vegen van de bestrating is (veelal) voldoende om deze vervuiling tegen te gaan.

Uitbloei op een bestrating

Uitbloei komt vaak in de lente/zomer veel voor, geregeld nat en extreem warm weer.

Uitbloei heeft twee oorzaken, oplosbare zouten en kalkdelen. Oplosbare zouten zijn in geringe omvang in klei aanwezig en daarmee in de straatbaksteen. Daar is niets aan te doen, straatbaksteen blijft een natuurproduct. Oplosbare zouten zullen door weersinvloeden zoals regen veelal verdwijnen.

Meestal komt de uitbloei uit het zand in de onder baan, zand bevat in veel gevallen kalk, denk daarbij aan resten van schelpen. Bij vochtig weer en vervolgens weer droog/warm weer wordt vocht samen met het aandeel kalk eerst door de straatbaksteen getrokken (capillaire werking), het water verdampt en de kalk blijft aan het oppervlak van de bestrating achter. Regenval moet het straatwerk weer schoonspoelen, en reiniging maakt het vaak alleen maar erger. Op die plaatsen waar geen regen komt zoals bij overstekken en carports is schrobben van de bestrating dan ook aan te bevelen.

Over het algemeen bij uitbloei: geduld is in deze een schone zaak!

Ps. Tip die nog gegeven kan worden is om de laatste 3 tot 5cm van de onder baan te voorzien van een fijne split of metselzand, dit voorkomt vaak een uitbloei!

Groen worden van een bestrating

Op bestrating die door inwerking van regen- en oppervlaktewater lang nat blijft, kan een groene uitslag ontstaan. Ook op delen van een bestrating kan deze groene verkleuring zich voordoen. Natuurlijke organismen als alg kunnen op een vochtige ondergrond, zoals straatbakstenen die lang nat blijven, ontstaan. Dit is een natuurlijk proces dat niet is toe te schrijven aan de kwaliteit van de geleverde straatbakstenen.

Afschilvering van straatbakstenen

Als de straatmaker de bestrating aftrilt kunnen kleine haarscheuren in de straatbakstenen ontstaan en door de trillingen van de trilmachine kunnen geringe afschilveringen optreden. Afschilvering wordt versterkt als de noodzakelijke voeg tussen de straatbakstenen niet is aangebracht en voor het trillen niet voorzien is van voegzand.

Trommelen van straatbakstenen

Voor straatbakstenen in getrommelde uitvoering worden door een nabehandeling de scherpe kanten van de straatbakstenen verwijderd, min of meer toevallig kunnen afschilveringen door de wijze van trommelen ontstaan, dat is inherent aan het proces.

Bij getrommelde straatbakstenen kunnen daarnaast kleine haarscheuren door het trommelproces ontstaan. Enige afschilvering nadat de bestrating is gelegd en afgewerkt (afgetrild) door de straatmaker kan daarbij optreden. Dit is een tijdelijk proces. Voor de beoordeling van de afschilvering voor verwerking en na oplevering van de getrommelde straatbakstenen is voor onze afnemers een procedure opgesteld.

Levering van getrommelde straatbakstenen

Getrommelde straatbakstenen worden gekenmerkt door het ontbreken van scherpe kanten aan de straatbakstenen. Tevens is afschilvering van de scherpe kanten een andere karakteristiek.
Beoordelingsmethodiek van afschilvering van getrommelde straatbakstenen
Bij ontvangst van de getrommelde straatbakstenen kan eenvoudig worden vastgesteld of de levering voldoet aan de uitgangspunten.

Neem uit meerdere straatsteenpakketten een a-select monster van minimaal 20 getrommelde straatbakstenen. Plaats de getrommelde straatbakstenen op een ondergrond met de mooiste zijde naar boven. Beoordeel of afschilvering op de getrommelde straatbakstenen voorkomt. Als afschilvering op deze zijden van de straatbakstenen zichtbaar is, ga dan na of beschadiging is af te dekken met een 2 Euro munt. Is dat het geval dan voldoet de levering.

Kan een beschadiging niet worden afgedekt dan kan sprake zijn van te grote mate van afschilvering. Echter in elke a-select monster van 20 getrommelde straatbakstenen, mag 1 exemplaar voorkomen met een afschilvering groter dan de oppervlakte van een 2 Euro munt. Dit exemplaar kan als gehakte straatbaksteen in de bestrating worden ingezet.

Is een hoger aandeel van afschilvering aanwezig, dan is het raadzaam voor verwerking van de getrommelde straatbakstenen contact te leggen met de vestiging van Tuin & Terras.

Bent u op zoek naar gebakken bestrating neem dan een kijkje in ons assortiment of ga naar één van onze vestigingen!