Groene Aanslag Reiniger

Hoveniers Groene Aanslag Reiniger is een bijzonder goedwerkend reinigingsconcentraat voor bestratingen dat actief en met weinig mechanische hulpmiddelen groene aanslag op bestrating verwijdert.

Toepassingen

Hoveniers Groene Aanslag Reiniger verwijdert vervuilingen op natuursteen, (beton)steen, klinkerbestratingen, keramiek, rotsgesteente en zelfs hout. Hoveniers Groene Aanslag Reiniger houdt tevens de vorming van nieuwe aanslag maandenlang tegen (preventief). Atmosferische vervuiling (aanslag door uitlaatgassen) word tevens verwijderd waardoor het eindresultaat verbluffend goed is. Zeer geschikt product om te verwerken voorafgaand aan het impregneren van oppervlakken zoals bijv. met Hoveniers Bestratings Impregneer.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Gebruiksaanwijzing

Het te behandelen oppervlak bevochtigen met water, doe vervolgens een oplossing van dit concentraat (250 ml op 10 ltr. water) in een gieter of rugketel met water. Giet of spuit de oplossing grondig op het oppervlak en borstel met een harde bezem het gehaal na, zodat de oplossing contact maakt met het oppervlak. Het geheel in laten trekken en zijn werk laten doen, na enkele dagen (afhankelijk van de weersomstandigheden) volgt een verbluffend resultaat.

In extreem vuile situaties na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten/schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit.

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op bestrating, flagstones, muren, daken, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.: spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 ltr. water), niet naspoelen.

Niet op planten spuiten of gieten. Bij sterke verontreiniging een hogere dosering gebruiken (bijv. 1:10).

Verwerkingstemperatuur v.a. +5°C (niet tijdens vorst verwerken).

Waarschuwingszinnen

Veroorzaakt brandwonden. Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Veiligheidsaanbevelingen

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht.

Bij een ongeval of indien mens zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem het etiket tonen).

Deze stof en verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu.

Werkzame stof: didecyldimethylammonium chloride

Opslag

Hoveniers Groene Aanslag Reiniger dient droog en vorstvrij te worden opgeslagen in ongeopende, originele verpakking.
In ongeopende originele verpakking is Hoveniers Groene Aanslag Reiniger, onder de juiste opslagcondities tot 24 maanden.