Poeder Steenlijm

Poeder Steenlijm is een droge mortel op cementbasis en geschikt voor het verlijmen van vrijwel alle steensoorten.

Toepassingen

Poeder Steenlijm is een mortel die uitermate geschikt is voor het verlijmen en plaatsen van muurtjes, borders van diverse soorten bak-, beton- en natuurstenen in tuinen. Vanwege de unieke eigenschappen kan Poeder Steenlijm gebruikt worden als lijm en voeg.

Eigenschappen

  • Gemakkelijk te verwerken
  • Hoge kleefkracht
  • Weerbestendig

Verwerking

Voorbehandeling: De ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn. De eerste laag dient waterpas te staan, zodat de bovenliggende rijen ook recht blijven.

De inhoud van een emmer van 15 kg aanmaken met ca. 3 liter schoon leidingwater. De juiste waterhoeveelheid is afhankelijk van het vochtgehalte van de te verlijmen steen en de ondergrond.

Eerst water in een schone kuip, dan droge mortel toevoegen. Goed vermengen met een boormachine en mengstaaf. Homogeen en kluitvrij aanmaken. De mortel volvlaks met een troffel op de steen aanbrengen en eventueel afstrijken met een lijmkam. Naar keuze ook mortel op de kopse kant van de steen aanbrengen voor een dichte stootvoeg. Tijdens het aandrukken van de stenen zo min mogelijk lijm aan de voorzijde uit de voegen laten lopen. Te veel aangebrachte mortel die aan de zichtzijde uitpuilt, laten aanstijven en na ongeveer 45 minuten met een voegspijker uitkrabben tot de gewenste diepte. Bij voorkeur op de gehele achterzijde van het muurtje een dunne filmlaag lijm aanbrengen.

Nabehandeling: de vers verwerkte mortel beschermen tegen snelle uitdroging en weersinvloeden, zoals zon, wind, slagregen en vorst.
Aan gereed product mogen geen verdere toevoegingen worden gedaan. Ook geen vorstbeschermende middelen.

Bij twijfel proefverlijming uitvoeren om eventuele vlekvorming te voorkomen.

Reiniging

Het gebruikte gereedschap onmiddellijk met warm water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk. Niet uitgeharde lijm nooit met water of borstel verwijderen.

Technische kenmerken

  • Verwerkingstemperatuur: tussen 5°C en 25°C
  • Verwerkingstijd: ca. 2 uur
  • Laagdikte: 2 tot 6 mm
  • Verbruik: ca. 5 kg/m², afhankelijk van steen, laagdikte en metselverband
  • Poeder Steenlijm bestaat uit: cement, zand, geselecteerde vulstoffen en bindmiddel.

Opslag en stabiliteit

Houdbaarheid: 1 jaar, bij droge en vorstvrije opslag.