Natuursteen

De prachtige variatie van kleuren en structuren is eigen aan natuursteen

Natuursteen is uniek in zijn kleurnuancering en structuur. Geen twee stenen zijn hetzelfde. Daarom dienen alle tegels, bestratingmaterialen en andere natuursteenproducten vóór verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze manier wordt de meest harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen van het gebruikte materiaal verkregen.

Dilatatievoegen en afwatering

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m2 of de lengte meer dan 5 m1 bedraagt, dient een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering (zandbed) en de legmortel.

Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingsvoeg door het plaatsen van isolatie foam of een gelijkwaardig product. Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1% (= 1 cm per m1) te worden gelegd om waterophoping op de vloer zo veel mogelijk tegen te gaan. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt.

De “opsluiting” van de tegels of bestratingmaterialen garandeert duurzaamheid

Elke tegel of bestratingmateriaal dient stevig te worden “opgesloten”. Bij natuursteen wordt vaak met een opsluitband gewerkt. De opsluitband moet hoger zijn dan de dikte van het afwerkproduct. Bij een bestratingsteen van 10 cm dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 15 cm. Vaak kiest men hier voor een hardstenen of granieten opsluitband. Naast opsluitbanden, wordt er met name bij bestratingen vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op z’n kant geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1 à 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf.

Plaatsing

Natuursteentegels 2-4 cm verwerken op een waterdoorlatende zandlaag en voldoende verdichten. Afhankelijk van de grondsoort dient deze voldoende dik te zijn. Op deze laag kan men vervolgens bestraten met zeer licht gestabiliseerd zand (nadrukkelijk licht) of beter nog een splitlaag. Het zand moet vrij zijn van verontreinigingen zoals bijv. koolstof, de zogenaamde oerbolletjes, kalk, ijzer enz. Vraag dit na bij uw leverancier van zand. Dit is zeer belangrijk bij sterk zuigende steensoorten zoals graniet. Hierdoor kunnen namelijk vlekken van verontreinigingen vanuit de ondergrond ontstaan (roestvlekken enz.) De laagdikte van het gestabiliseerd zand moet circa 5-8 cm zijn. De stabilisatielaag bestaat uit 1 deel cement en 5 delen gewassen handvochtig zand. Wij adviseren het gebruik van trascement om zo kalkuitbloei tot een minimum te beperken.

Veel professionele tegelzetters zullen deze laag gebruiken als werklaag, waarbij de tegels uiteindelijk in een dunne specielaag worden geplaatst. Het direct plaatsen van de tegels in het zand/cement mengsel blijft echter ook mogelijk.

Bij bestratingmaterialen zoals gebakken klinkers en natuursteen worden de stenen tegen elkaar gelegd/bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als elastische brug tussen de stenen. Zonder deze voeg, bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bovendien kunnen mogelijke kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover het materiaal, hoe breder de voeg.

Invegen en voegen

Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0-2 mm tot 0-4 mm, split 1-3 mm tot 2-5 mm). Vul de voegen vóór het aftrillen van de bestrating. Na het aftrillen, zal een tweede vulling van de voegen noodzakelijk zijn. Let hierbij op dat de trilplaat van de trilmachine schoon is.

De voegen bij tegels kunnen worden gevuld met split of een voegmortel. Het aftrillen van tegels raden wij af.

60x60 terrastegels, tuintegels, sierbestrating, keramische tegels, betontegels, tuintegels in beton, geoceramica, keramiek en natuursteen geoproarte
Arizona Cream Tegel Getrommeld
60x60 terrastegels, tuintegels, sierbestrating, keramische tegels, betontegels, tuintegels in beton, geoceramica, keramiek en natuursteen
Via Natura Grain Garda Dark Tegel Gevlamd en Waterjet
60x60 terrastegels, tuintegels, sierbestrating, keramische tegels, betontegels, tuintegels in beton, geoceramica, keramiek en natuursteen geoproarte
Via Natura Cento Gestraald Antic Finish
60x60 terrastegels, tuintegels, sierbestrating, keramische tegels, betontegels, tuintegels in beton, geoceramica, keramiek en natuursteen
Via Natura Latera Tegel Gezoet met Facet

Gepast onderhoud zorgt voor jarenlang plezier van uw natuursteen

Reinigen van de meeste basaltsoorten en kalkhoudende materialen

Na circa 2 à 3 dagen na de plaatsing reinigen met een zuurvrije reiniger, bijvoorbeeld Bio Krachtreiniger. De eerste 6-8 weken mag men het terras enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken.

Reinigen van Zandsteen, graniet, leisteen en kwartsiet

Na circa 2 à 3 dagen na de plaatsing reinigen met een zuurvrije reiniger, bijvoorbeeld Bio Krachtreiniger. Alhoewel deze niet-kalkhoudende natuursteensoorten zuurbestendig zijn, raden wij toch het gebruik van minder agressieve, zuurvrije aan, bijvoorbeeld Tegel en Steenreiniger. De eerste 6-8 weken mag men het terras enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In ieder geval géén zepen en dergelijke gebruiken.

Bij ernstige vervuiling met cementresten kan een zuurhoudende reiniger of cementsluierverwijderaar toch noodzakelijk zijn.

Neem contact op met één van onze vestigingen, indien u hierover vragen heeft.

Beschermen

Indien na 6-8 weken het terras volledig droog is kan men desgewenst een impregnering aanbrengen, Impregneer Neutraal of Impregneer Perfect. Wilt u geen impregnering, maar toch bescherming van uw terrasvloer, gebruik dan een natuurzeep zoals bijvoorbeeld Vloerfris. Vermijd in ieder geval overvloedig gebruik van producten. Bij zeer harde, niet poreuze materialen, dient u het impregneerproduct in een zeer dunne laag aan te brengen. Overvloedig gebruik van een impregneermiddel kan leiden tot streep- of vlekvorming. Alle natuurproducten hebben de neiging om te verbleken onder invloed van zonlicht. Vooral bij zwarte en donkergrijze materialen is dit verschijnsel opvallend te noemen. Een impregneermiddel zal dit natuurlijke proces vertragen, echter nooit helemaal tegengaan. Let er op dat de wateropname van een tegel of steen verminderd en daardoor een andere uitstraling heeft na bijvoorbeeld een regenbui.

Onderhoud

Het normale onderhoud kan gebeuren door af en toe te schrobben met een neutrale natuurzeep.
Het voedende bestanddeel in deze natuurzeep (lijnolie) zal zorgen voor bescherming, terwijl de zeepbestanddelen voor het noodzakelijke schoonmaken zullen zorg dragen.
Houd er rekening mee dat bij veelvuldig gebruik de opgebouwde zeeplagen de antislipwaarde van grovere tegels negatief kan beïnvloeden.
Tegen groene aanslag en dergelijke natuurlijke vervuiling gebruikt u gemiddeld twee keer per jaar een groene aanslagreiniger, dit middel werkt ook meteen preventief tegen aanslag.

Lees vooraf altijd goed de gebruiksaanwijzing door en test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van onze onderhoudsproducten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Onze verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op advies en zijn bij niet bindend bij calamiteiten.